Search

imgOPEN HUIS - 21 maart 2018
img1
img1
img2
img3
img4

Nieuws uit groep 1-2

Werkwijze groep 1 en 2

Wanneer de kinderen ’s morgens op school komen mogen ze gelijk aan de slag gaan. Op de tafels liggen activiteiten klaar. Ouders mogen hier ook best even bij aanschuiven. Om 8.30 uur begint de lesdag.
De ouders gaan naar huis en de kinderen blijven nog even doorwerken en gaan plannen wat ze in de werkles willen doen. Het plannen gaat in een geleide volgorde, zodat iedereen een keer als 1e kan plannen . Dan heb je nog veel keus namelijk! Als laatste heb je weinig keus.

De werklessen zijn gericht op een vakgebied:
Maandagmorgen: Fijne motoriek
Dinsdagmorgen: Rekenen
Woensdagmorgen: Taal/Lezen
Donderdagmorgen: Rekenen
Vrijdagmorgen: Taal/lezen

Op de middagen staan de werklessen in het teken van Beeldende Vorming.

In groep 2 hebben de kinderen weektaken. Deze weektaak wordt per kind samengesteld. Deze taken zijn op het gebied van taal/lezen, rekenen, fijne motoriek. Hier wordt rekening gehouden met het niveau, wat kennen ze al en wat moeten ze leren, wat vinden ze nog moeilijk. Soms worden er ook opdrachten gegeven die te maken hebben met de sociaal/ emotionele ontwikkeling( zeg iets aardigs tegen anderen, vertel een boekje aan 1 kind, 2 kinderen de hele groep, werk samen met….)

 We werken altijd binnen een thema. Daar zoeken we liedjes bij, boeken, werkjes, taal- en reken –activiteiten, filmpjes en spelletjes op internet.( digi bord)

Buiten de vakgebieden taal/lezen, rekenen, schrijven, gymnastiek, muziek, beeldende vorming, enz. vindt onze school het ook heel belangrijk dat kinderen leren omgaan met elkaar en met zichzelf. Hiervoor hebben we een digitale methode: Kwink. Er wordt dagelijks aandacht besteed aan het thema uit Kwink.

De kinderen blijven op school lunchen. Kinderen die net 4 jaar zijn komen soms nog een halve dag.

Die worden voor of na de lunch opgehaald. De kinderen eten op school vaak beter dan thuis……..