Search

img1
img1
img2
img3
img4

Onze school

Onze school is een openbare basisschool en voor elk kind toegankelijk. Onze school behoort samen met 12 andere openbare scholen tot de stichting Onderwijsgroep Primus.

Oudehaske heeft twee scholen, naast de openbare basisschool is er een protestants christelijke basisschool. Beide scholen staan in dezelfde buurt.

Onze school beschikt over een gebouw waarin groepslokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal zijn ondergebracht.

We werken op school met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan (groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit), en dus eten we tussen de middag brood op school.

Vanaf schooljaar 2012 wordt er binnen Primus gestart met clusters. It Haskerplak behoort samen met It Fiifde Sté uit Haskerdijken, De Ynset uit Rottum en De Schakel uit Rotsterhaule tot het cluster Nannewiid. Er wordt gewerkt met onderwijsteams, een aanspreekpunt per school en een clusterdirecteur. Voor dit cluster (Onderwijsteam Nannewiid) is Idzard Silvius de clusterdirecteur.

Wekelijks is er teamoverleg na schooltijd. Deze vergaderingen zijn gevuld met huishoudelijke en/of organisatorische agendapunten. Daarnaast is er teamoverleg over onderwijsinhoudelijke zaken en leerlingbegeleiding.

Om goede resultaten te kunnen bereiken, maken we gebruik van moderne, goed gestructureerde methodes met mogelijkheden tot differentiatie, die voldoen aan de gestelde kerndoelen.

Dit zijn de volgende methodes:

 • Alles telt (rekenen/wiskunde)
 • Taaljournaal (taal/spelling)
 • Tekst verwerken (begrijpend/studerend/voortgezet technisch lezen)
 • Studio F (Frysk)
 • Veilig leren lezen
 • Meander (aardrijkskunde)
 • Brandaan (geschiedenis)
 • Muziek (Vier muziek met)
 • Engels (The Team)
 • Naut (natuur en techniek)
 • Leefstijl (sociaal emotioneel)

De vraag of we gestelde doelen hebben bereikt, wordt beantwoord door het afnemen van methode gebonden toetsen, alsmede niet methode gebonden toetsen van Cito en Eduforce.