Search

img1
img1
img2
img3
img4

Onze school

Onze school is een openbare basisschool en voor elk kind toegankelijk. Onze school behoort samen met 9 andere openbare scholen tot de stichting Onderwijsgroep Primus. 

Oudehaske heeft twee scholen, naast de openbare basisschool is er een protestants christelijke basisschool. Beide scholen staan in dezelfde buurt. 

Onze school beschikt over een gebouw waarin groepslokalen, een gemeenschapsruimte, een wetenschap & technieklokaal en een speellokaal zijn ondergebracht. 

We werken op school met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan (groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit), en dus eten we tussen de middag op school. 

Vanaf schooljaar 2012 werkt Primus met Onderwijsteams. It Haskerplak behoort samen met De Ynset uit Rottum en De Schakel uit Rotsterhaule tot het Onderwijsteam (OT) Nannewiid. Er wordt gewerkt met onderwijsteams, een aanspreekpunt per school, mevrouw Jinke van Lei-Sloothaak en een clusterdirecteur, mevrouw Rina Franke. Voor OT Nannewiid is Rina Franke de clusterdirecteur. 

In het teamoverleg, voorzitter het locatieaanspreekpunt(LocA), worden organisatorische en inhoudelijke agendapunten behandeld. Daarnaast is er teamoverleg over de ondersteuning, begeleiding leerlingen en opbrengsten op school, dit overleg wordt door Ria Strikwerda, onze intern begeleider geleid. Op OT niveau worden de gezamenlijke grote onderwijsinhoudelijke zaken behandeld. 

Om goede resultaten te kunnen bereiken, maken we gebruik van moderne, goed gestructureerde methodes met mogelijkheden tot differentiatie, die voldoen aan de gestelde kerndoelen. 

Dit zijn de volgende methodes: 

· Alles telt (rekenen/wiskunde) 

· Taal op Maat en Spelling op Maat (taal/spelling) 

· Nieuwsbegrip XL (begrijpend luisteren en /studerend/voortgezet technisch lezen) 

· Spoar 8 (Frysk) 

· Veilig leren lezen 

· Meander (aardrijkskunde) 

· Brandaan (geschiedenis) 

· Muziek (Vier muziek met) 

· Engels (GrooveMe) 

· Naut (natuur en techniek) 

· Kwink (sociaal emotioneel) 

De vraag of we gestelde doelen hebben bereikt, wordt beantwoord door het afnemen van methode gebonden toetsen, alsmede niet methode gebonden toetsen van Cito en Eduforce.