Nieuws

Formulier gedragscode gebruik Ipad op school

12 december 2018

Beste ouders/verzorgers,

Op dinsdag 8 januari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 van Ambion een iPad.
Bij het gebruik van de iPad op school horen afspraken over de omgang met ICT. Hier zal tijdens de lessen ook aandacht aan besteed worden.
De leerlingen krijgen een gedragscode mee waar afspraken in staan over privacy, website gebruik, e-mailen en toezicht en controle.

Wij vragen u deze thuis door te nemen met de kinderen en samen te ondertekenen.

Graag voor de Kerstvakantie weer op school inleveren bij de groepsleerkracht.

Deel deze pagina