Organisatie

MR, OR en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OR.

Medezeggenschapsraad                                              
 
Leden namens de ouders:
vacature
Anne Verschut (secretaris)
vacature

Leden namens de leerkrachten:
Gepkede With (voorzitter)
Janke de Vries
FeikjePiek(slapend Lid)

Ouderraad

Leden:
Karin Slot (voorzitter)
Erika de Jong (secretaris)
Marloes Woudstra (penningmeester)
Susan Spring in 't Veld
Rolinda Eijer
Mariska Hollander

Teamleden:
Jinke van der Lei (Locatieleider)
Feikje Piek (evenementen)

Deel deze pagina